уточнити пошук

політика:

7 питань та відповідей про конкурси на державну службу

Які знання, освіту та компетенції мають мати претенденти на деравну службу? Основні поняття та вимоги. 7 питань та відповідей. 

ЩО ТАКЕ КАТЕГОРІЇ А, Б, В?

Категорія А: керівники вищого корпусу держвлади (міністри, їх заступники, керівники апаратів і  т.п.)

Категорія Б: директори департаментів, їхні заступники, начальники відділів і т. д. (тобто посади, у підпорядкуванні яких є підлеглі)

Категорія В: головні спеціалісти та спеціалісти, робота яких не передбачає керівництво стуктурними підрозділами

ЯКІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

 1. диплом про заг.сер.освіту, виданий до 2000, з оцінкою «5» з держ.мови, якщо після 2000 – з балом про підсумкову держ.атестацію з укр.мови не менше 10
 2. диплом бакалавра, спец-ста, магістра за спец-стями укр.мова та літ-ра, філологія
 3. диплом бакалавра, спец-ста, магістра з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» з укр.мови

 

ЯК ОТРИМАТИ ПОСВІДЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВИЩЕВКАЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ?

Необхідно з копією та оригіналом підтверджуючого документу звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу, в якому працює атестаційна комісія, та, за рішенням комісії, отримати посвідчення.

Перелік вищих навчальних закладів та графік атестаційних комісій можна знайти тут. 

Для отримання посвдяення потрібно СКЛАСТИ ІСПИТ.

ЯКІ ПИТАННЯ ВИНОСЯТЬСЯ НА КОНКУРСНЕ ТЕСТУВАННЯ?

 • сорок тестових питань на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства
 • перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою та опубліковується на її офіційному веб-сайті
 • кожне питання має 4 варіанти відповіді, лише один є правильним

СКІЛЬКИ ТРИВАЄ ТЕСТУВАННЯ ТА ЯК ОЦІНЮЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТИ?

 • виділено 40 хв.
 • 2 бали за правильні відповіді на 31 пит. і більше; 1 бал (21-30 пит.); 0 балів (20 і менше)

 • результати фіксуються у протоколі та повідомляються одразу після проведення тестування

 • повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано з технічних або ін. причин, незалежних від членів комісії та учасників

ЯКІ ВИМОГИ ДО СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ?

 • завдання для категорії «А» затверджує Нацдержслужба, для категорій «Б» - державний орган, в якому проводиться конкурс 
 • виконується письмово
 • кожен кандидат вирішує від 1 до 3 ситуаційних завдань
 • 2 бали -кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися з ситуаційним завданням; 1 бал за розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи

   

ЩО НА СПІВБЕСІДІ?

 • Співбесіду проводить конкурсна комісія та при потребі можуть бути присутні інші залучені експерти
 • Оцінювання здійснюється кожним членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою за кожною окремою вимогою до професійної компетентності у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок

 • Рез-ти тестування, ситуаційних завдань та співбесіди зберігаються у службі персоналу

Авторизація

Вхiд через соцмережi

Реєстрація

Реєстрація

Назад